English
Bitkisel Kök Hücre

Bitkisel Kök HücreAr-Ge Laboratuarlarımızda bitki kök hücreleri ile etken maddeleri elde ederek Türkiye'de bir ilk ve tek olmanın gururunu taşıyoruz.

Bitki yaralandığında, yarayı onarmak amacıyla farklılaşmamış hücreler yani kök hücreler üretir.

Dermotek Laboratuvarlarında küçük bir bitki parçacığının mekanik yaralanması ile kök hücreler elde edilir. Bu hücreler yine laboratuvar koşullarında aktif maddeye dönüştürülürler.

Bu teknikle elde edilen kök hücre adeta bitkilerde olduğu gibi problemin onarılmasına yönelik söz konusu bölgeye etkide bulunur ve şikayetlerde azalma veya tamamen iyileşme gerçekleşir.

Kök Hücre 21. Yüzyılın en değerli keşiflerinden birisidir ve bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürütmek ve ölçülebilir başarılı sonuçlar elde etmek ileri teknolojiler ve derin bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Dermotek Laboratuarları Dünya ile entegre ve denklikte teknolojileri ve uzman kadrolarıyla Kök Hücre ve dermokozmetik birlikteliğinin yegane geliştiricisi ve sağlayıcısıdır.